marți, 5 mai 2015

Glonţ de argint

Glonţ de argint
- cocon de umbrǎ  -


strǎzi sunt
cuvintele…
rǎsfirate în noapte
foșnesc
atingând briza

îmi vin în minte
tot felul…
picioarele goale
abia de învaţǎ
sǎ umble

zvon de imagini
desperecheate  
și eu strivind
sânii cu dinţii
de lapte

miratǎ mama
cu mâna la gurǎ
încremenește
într-un cocon


de umbrǎ

luni, 4 mai 2015

Un om nǎcǎjit

Foto http://www.crestinortodox.ro/
            N-a “râs primǎvara iarși” de 1 Mai. Personal pot spune cǎ era gata-gata sǎ mi se înece toate corǎbiile plecate de la Constanţa pe mare sǎ arboreze în porturile lumii, la catarg, tricolorul sǎrbǎtoresc. S-a resimţit un deficit de organizare specific românesc. Era firesc sǎ se întâmple, atunci când marii maeștrii de ceremonii zac în pușcarii și în Beciul Domnesc. Cine sǎ se îngrijeascǎ de mititei și cârnaţi, sǎ vânture berea în transvazǎre, fǎrǎ Vanghelie și Mazǎre costumaţi în piraţi? Ǎștia de la DNA vor sǎ ne servescǎ mai nou fursecuri, ce facem punem tocuri la flecuri? Vai steaua lor, ce suntem îngeri în Rai?
            I-a certat și premierul din Dubai:
            “Nu-ţi mai poţi suspecta nici amanta în cuibușorul dorului tǎu personal, cǎ devi dușman al poporului! Ești de-a dreptul penal și te joci de-a pitita! Te ia cu mascaţii ca pe Nichita. Nu le dau eu indicaţii la procurori, dar ar trebui sǎ ne avem ca fraţii, între surori!...  Pardon, între noi puterile statului, bǎrbaţii! Oricât am fi de șacali, suntem la fel de egali înșelaţi de reprezentanta sexului slab. Asta e o boalǎ, e știut! Idiot sau nabab priceput în viaţa realǎ _ bacanta, tot te înșealǎ. Își face piaţa cu TVA-ul crescut.”
            Dar nu corǎbiile de partid m-au durut în acest hal. Cel mai mult m-a amǎrât Simona Halep pe corabia ei amiral, conchistador navigând spre Madrid. Speram anul acesta sǎ ridice triumfal deasupra capului sabia de învingǎtor, ca o preempţiune pentru Roland Garros.
            Când sǎ intre în turneu cu vitezǎ, crezând cǎ e apa adâncǎ și e drum lung la greu de plutit, privind în astrograf, Simona n-a vǎzut cǎ la pragul de jos a rǎsuflat un alizeu de cornet rebel.

            S-a lovit de el ca de stâncǎ și s-a fǎcut praf.

sâmbătă, 2 mai 2015

Din arginturile mele

Glonţ de argint
- stele fixe -


alergarea
se desparte
de trup
aburind
rǎsuflarea
gazelei

pieptul
zǎltat
plesnește
sublim
timpul

e un icnet
de animal
alungit
doar
stelele-s fixe
și glonţul

… se fǎcea
cǎ alergam
propriul
meu frig
frigul
din frig

pâlcuri
de cruci
risipite
pe camp
contemplau

cursa


Glonţ de argint
- cum înlǎnţuie iedera -


cum înlǎnţuie iedera în ploaia verii
tânǎru-ţi trup…
lup hǎmesit dansând
în jur focul

simţeam umbra unei rǎni
lustruite cu gheaţǎ
și dintr-odatǎ
m-am împiedicat
în marginea ta ceţoasǎ
cǎzând fǎrǎ respiraţie
între doi bulgǎri de raze

din genunchi sângele scurgea
nopţi dupǎ nopţi fierbinţi
pierdusem dreptul
sǎ mǎ dedau visului
venise vremea cuviinţei…

cu un zid de gloanţe
despǎrţeam șchiopǎtând
linia vieţii de linia orizontului
și mǎ încercuiam
tot mai strâns


Glonţ de argint
- haiku 1

  
capcane de vânt
zmeu sprinten nesǎbuit
zdrelindu-și glezna

Din antologia în pregǎtire Cearǎ și miere

vineri, 1 mai 2015

Vatǎ de zahǎr

Pasarea ceţii
- vatǎ de zahǎr -


nebǎnuite
tam-tamuri depun
liniști egale

an dupǎ an
încercuind
copacii

în rǎdǎcini
bat aripi
sporind distanţele

*

suntem numai frunza
pândind
dezrǎdǎcinarea
luminii
semn
de mare
cǎlǎtorie

*

din loc în loc
cu spaimǎ
ardem
cuvintele
în pielea lor
argǎsitǎ
de bivol

*

pe unde curge durerea
prin frunze

*

fabricǎm metafore
hieroglife
de aer
pantomimǎ
a îngerilor

totul în centrifugǎ

pe o stinghie
de brad
poemul
într-un turnir
de vatǎ

*

știu cum mângâi
vocala
cu caninii
știu petala
trandafirului
și spinii

numai patria
coapsei tale
n-o știu
cu deal
și cu vale

știu mușcǎtura
ca o manǎ-n carne
pe ranǎ
melc sǎ fiu
fǎrǎ de coarne

numai
sânii tǎi orbitori
n-i știu adumbri
noapte-zi
noapte-zi

*

straturi de zǎpadǎ
uriașa retinǎ a vorbelor
spirale ruguri
și ţâșnire artezianǎ
de pǎsǎri
sunt atâţia mesteceni
riguroase semne
irizând
scǎderea nopţii

straturi de retinǎ
fragmentate
în bǎtaia razei
straturi de raze

roci de quasari

Din antologia Cearǎ și miere, în pregǎtire

joi, 30 aprilie 2015

Așa-i în tenis. Plai bǎlai

Nota:Constat, cu fiecare minut care trece, patria facebook nu mai 
are cerul albastru liber. În locul lui, oamenii lui Ponta
 sau ai lui Iohanis, au pus o gaurǎ neagrǎ... Cum ai scris 
ceva despre ei, scrisul tǎu scapǎ dat la fund 
într-un hǎu care-l îngroapǎ…

            Nu am avut curajul sǎ privesc la televizor semifinala de la Stuttgart a Simonei Halep cu Wosniaki. Am simţit cǎ venise timpul sǎ piardǎ. Mai bine cǎ s-a potrivit acum decât la Roland Garros. Am vǎzut secvenţe în reluare mai târziu și greu poţi spune care dintre cele douǎ e mai mare. Pierzi, câștigi, în sport e ok oricum dacǎ ești viu, și treci peste linia întreruptǎ începând alt drum.
            Numai în arena politicǎ rǎmâne pustiu și scrum dupǎ o asemenea luptǎ.
            Vǎd zilnic cum se pregǎtește meciul lui Ponta cu Iohannis. Unul se antreneazǎ la zid, lovind din toate poziţiile mingiuţele roșii mincinoase, toxice și pline de E-uri umflate cu pompa de foalele aparatului de partid, în transmisie directǎ, în prime-time pe toate canalele televiziunilor afiliate (aproape toate), ce nu mai prididesc sǎ arunce grǎunţe speciale cu TVA-ul scǎzut, spectatorilor care au umplut tribunele. Stau în soare înghesuiţi, copleșiţi de bunǎstare, veteranii de rǎzboi cu gurile cǎscate ca niște pui de cuci care nu și-au vǎzut niciodatǎ pǎrinţii, și eunuci de la Casa Poporului, senatori și deputaţi din Cuibușorul dorului, alergaţi de  DNA sǎ le scoatǎ dinţii dedulciţi la halva.
            De partea cealaltǎ Iohannis, în impas pe moment, se plimbǎ prin lume cu Hanna lui în neștire, documentându-se pas cu pas, cum sǎ-și înalţe zidul de antrenament. Un Meșter Manole modern sas. Vrea un lucru bine fǎcut, un zid gros ca de mânǎstire, sǎ rǎmânǎ etern, în cinstire și sǎ-l înalţe glorios și tǎcut pânǎ-n toamnǎ.

            Nu știe ce sǎ facǎ, e încǎ nelǎmurit dacǎ s-o zideascǎ în el si pe “prima doamnǎ”?
          Cum o fi mai bine?... Mai sapǎ. Pe 15 mai o sǎ-l întrebe pe papǎ!

Plai bǎlai - pamflete politice

miercuri, 29 aprilie 2015

Cocoșul de tablǎ.

Cocoșul de tablǎ
                                                                       Ion Toma IONESCU 
       
                                                                                                                     Mariana Mǎroiu. Pe calul alb, mi se pǎrea o apariţie irealǎ care îmi zdruncina oarecum convingerea, deja fixatǎ în mintea mea de licean introvertit, cǎ poveștile nu sunt fructe ale realitǎţii și întâlnirea cu zâna din vis nu va fii sǎ se împlineascǎ vreodatǎ. Dar fructul viu la streașina privirii mele era acolo aievea și va rǎmâne mult timp ca un cocoș de tablǎ, pus fǎrǎ noimǎ pe coama casei, s-o pǎzeascǎ de focul fulgerului sau de alte pericole.    
          Cǎlǎrea fǎrǎ șa. O nǎlucǎ ce tulbura aerul risipind un vǎl discret de parfumuri în praful lǎsat în urmǎ. A trecut în trombǎ pe lângǎ mine, venind dinspre herghelia CAP-ului și numai o fracţiune de secundǎ m-a luminat cu privirea ei seninǎ, ca o promisiune, dar și o ușoarǎ mustrare pentru gândul ce mǎ încercase, cǎ zânele nu existǎ.
          Ieșind din perplexitatea momentului, am alergat cei cincizeci de metrii rǎmași pânǎ la șoseaua asfaltatǎ – ce ţinea în Merișani, de la garǎ pânǎ în dreptul parcului, la casele Lupeștii transformate de democraţia popularǎ  în Casa agronomului sǎ vǎd încotro se îndreaptǎ nǎluca. Bucata de asfalt se termina înainte de podul de fier ce lega malurile râului Argeș. Imediat dupǎ canton a fǎcut dreapta, trecând calea feratǎ și îndreptându-se cǎtre luncǎ. Mi-am continuat drumul în jos spre garǎ. Trenul trebuia sǎ soseascǎ, dar cocoșul de tablǎ flutura în capul meu ca un steag ce mǎ chema sǎ revin. Am revenit în Merișani la câteva zile.
          L-am întrebat pe unchiul Nae, la el trǎgeam în vacanţǎ, lucra la grajduri de când se mutase în Merișani, dupǎ rǎzboi, aducându-și în cǎruţǎ toatǎ agoniseala lui și a Miţei. Pentru ea își lǎsase prǎvǎlia dupǎ ce primul  soţ jidanul ǎla bǎtrân își încheiase socotelile lumești. Oricum se stricase treaba cu prǎliile. Și-au ridicat casa într-o varǎ și când sǎ se așeze, colectivul i-a luat caii. Nu s-a putut desprinde de ei și a rǎmas sǎ-i îngrijeascǎ la grajduri.
– Nu știam cǎ aţi adus la herghelie cai albi, unchiule!
          – Albi?... întrucâtva mirat. Albǎ e numai iapa inginerului, dar nici mǎcar el nu poate sǎ-i punǎ șaua. Doar Maria când vine de la Bucuresti o încalicǎ. Se înţeleg de minune amândouǎ, parcǎ au crescut împreunǎ. Nu l-am întrebat ce legǎturǎ era între fatǎ și inginer. Probabil cǎ-i era nepoatǎ, pentru cǎ nu-i purta numele. Gura lumii croșetase alte împletituri de lânǎ. Studenta venea în fiecare varǎ de câţiva ani în casa din curtea CAP-ului, unde locuia singur inginerul, dar nu stǎtea niciodatǎ mai mult de douǎ sǎptǎmâni.
          Am vǎzut-o prima oara cand s-a luat la întrecere cu vǎrǎ-miu, cǎlǎri. Ei doi erau apropiaţi ca vârstǎ și se știau destul de bine din alte  împrejurǎri, ochiuri ale timpului rǎmase în urmǎ, care mie strǎin de loc, am mai spus, petreceam aici doar vacanţele, îmi scǎpaserǎ. De atunci se întreceau în fiecare varǎ. Mi-a povestit Cornel:
“Când m-am trezit cu nebuna în spatele meu pe malul Argeșului. Ochi-i scânteiau cu luciri tǎioase. Se vedea cǎ scǎpase dintr-o ceartǎ cu inginerul. A sǎrit de pe cal și mi-a întins cǎpǎstrul. Nu te miști de aici pânǎ nu mǎ întorc și dacǎ vezi cǎ se apropie cineva, strigi! Dupa care, aruncǎ peste umǎr ca sǎ știu, mǎ cheamǎ Maria.
Începu sa se dezbrace. Pânǎ în marginea râului se eliberase de tot. N-am cum s-o descriu. Goliciunea ei în lumina amiezii îmi surpase  tot firescul pe care-l știusem pânǎ atunci. Nici mǎcar nu am apucat sǎ-i strig cǎ vijoiul acolo era adânc și periculos. Se înecaserǎ mulţi. Pe albia Argeșului cei de la “Metale rare” excavaserǎ din loc în loc, cǎutând titan. Nu se mai cǎuta aurul.
 S-a aruncat în apǎ. Braţele spǎrgeau valurile ţinând parcǎ apa în loc. Și-a gǎsit un ritm bun și a început sǎ înainteze contra curentului. N-a stat mult în apǎ, doar atât cât sǎ-și demonstreze sieși cǎ reușește s-o domine. A ieșit pe mal cu naturaleţe, fǎrǎ sǎ-mi cearǎ sǎ pun cǎtușe privirii libere sǎ-i studieze corpul destins. Și-a tras din mers peste pielea udǎ hainele împrǎștiate în nisip. Mǎ cheamǎ Maria, mi-a zâmbit cald de data asta, ca și cum cunsumasem împreunǎ o poveste de dragoste. Mi-a întins mâna, cu cealaltǎ apucând de cǎpǎstru calul alb și încǎlecând, a plecat.        
*
Ascultând povestirea lui Cornel mi-au venit în minte propriile mele reverii și întrebǎri. De ce apa râului e un loc mirific unde libertǎţile sunt permise, curajul poate merge mult dincolo de marginile care te inhibǎ și te opresc sǎ te manifești condus doar de simţuri?...
Îmi plǎcea sǎ mǎ joc cu Maria, verișoara mea. Doream sǎ fim împreunǎ, ne cǎutam unul pe celǎlat. Privirile ni se împleteau, dar vorbele ne îndepǎrtau ca doi magneţi ce se apropiau mereu cu polii de același sens.. În apa râului lucrurile stǎteau altfel, se modificau, își schimbau sensurile. Semnele se cǎutau diferit. Plusul devenea minus sau invers, minusul se rǎsturna cǎutând plusul cu înfrigurare. 
Ea se prefǎcea cǎ voia s-o învǎţ sǎ înoate, mǎ ţinea strâns, se lipea de mine, bǎtea dezordonat cu picioarele apa. Eu o susţinem cu mâinile strânse  pe sânii rotonzi. Apoi voia sǎ atingǎ nisipul cu picioarele. Se odihnea lipitǎ cu spatele cǎtre mine, mâna mea luneca în jos, elasticul mǎ îngǎduia pe platoul acela moale. Ea își oprea respiraţia, apoi voia sǎ facǎ pluta pe spate. O ţineam deasupra. Soarele ștergea în oglinda apei urmele palmelor mele și ieșeam la mal. Plusul nu mai era minus și redeveneam doi magneţi cu aceiasi poli pozitivi faţǎ-n faţǎ.
 Mǎrturisesc, i-am cerut odatǎ pe mal, apropiindu-mǎ de ea, sǎ-și imagineze cǎ suntem înconjuraţi de ape. N-a primit sǎ intre în jocul meu. A ramas Maria de apǎ.

                                                             *   

          Dincoace de zǎvoi, pânǎ în pǎmânturile cultivate cu porumb, se intindea un izlaz cu iarbǎ grasǎ, lǎsat special sǎ pascǎ vitele. Traseul convenit al întrecerii pornea din spatele covergii lui tata-mare, pânǎ la nucul ce domina cu coroana lui uriașǎ toatǎ lunca. Înţelegerea era ca la întoarcere, fiecare sǎ aducǎ o nucǎ verde ruptǎ din coroana falnicǎ pe care n-o puteai atinge cu mâna ridicatǎ deasupra capului. Doar dacǎ ocoleai tulpina de un metru grosime ce avea o singurǎ creangǎ ceva mai joasǎ, în partea opusǎ locului în care ne aflam. Musai sǎ fii cǎlare.
          Și înţelegerea recompensei pǎrerea ofertantǎ. Mai mult pentru ea ce e drept, cǎci învingǎtorul dacǎ era vǎrǎ-meu primea un sǎrut, iar învinsul dacǎ era tot el, trebuia s-o poarte în spinare pânǎ la nuc pe Maria și sǎ strige în gura mare, ritmat, ca un metronom,
          Cornel Chiriac e cel mai tare!
          Personal, nu-mi plǎcea nici una dintre cele doua posibiliti, dar zâna mea observandu-mǎ retras, clipi din ochi șmecherește, promiţându-mi din priviri cǎ se va gândi pe traseu la o recompensǎ pentru cel mai aprig susţinǎtor al ei.
          Se strânseserǎ ceva gurǎ-cascǎ, nu doar dintre copiii cu vitele la pǎscut, ci mai ales dintre flǎcǎii  veniţi la scǎldat.
          Misterul Mariei și miza îi scosese din apǎ și aruncau competitorilor vorbe deocheate.
          N-a fost sa fie! Intr-o șaretǎ cu un cal, pe drumul luncii în galop, stârnind un nor de praf a aparut inginerul, cǎutându-și hoinara. Singurul spectator pe care Maria nu si-l dorise. Când l-a observat, a tras ușor de cǎpǎstru  pǎrǎsind locul de start fǎrǎ nici o explicaţie, cu capul plecat, înainte ca el sǎ ajungǎ.
          N-am mai vǎzut-o de atunci. În vara urmǎtoare Europa Liberǎ a venit spre noi cu vestea ce ne-a tulburat pe toţi cǎ la Munchen într-o creastǎ a nopţii, cocoșul de tablǎ s-a oprit din cântat.
          Despre Mariana Mǎroiu am aflat mai târziu cǎ dupǎ o anchetǎ la securitate, ea chiar era prietenǎ cu Cornel Chiriac, a ajuns acasǎ rasǎ pe cap.  Nu-mi ies din minte pletele fluturând pe umeri în galopul calului!

          S-a urcat în pod și de grinda casei în care deasupra pe acoperiș stǎtea ancorat cocoșul de tablǎ și-a legat gâtul cu ștreangul legǎnându-se un timp ca pendula unui metronom.

Notǎ: Acest fragment din proiectul mai larg  "Tobârlanii" din care a
ţâșnit pânǎ acum "Gușterele", ar fi trebuit sǎ aparǎ în Revista Argeș, revista mea de suflet. N-a apǎrut! Mulţi ani revistei, cu ea n-am nimic de-mpǎrţit!

marți, 28 aprilie 2015

Celui care nu voia sǎ mai vinǎ

Am vǎzut o fatǎ tânǎrǎ
îmbrǎcatǎ în negru
cum se legǎna
într-un scrânciob
de cearǎ și miere

Stǎtea dreaptǎ
și lumina soarelui
parcǎ se descǎierase
în ghemotoace
risipite peste tot

Își ţinea braţele
împreunate sub sâni
Sânii o strângeau
rotunjiţi
de așteptare

O coloanǎ de marnurǎ
se înǎlţa
arzǎnd
într-o

lumânare

luni, 27 aprilie 2015

Pe covorul roșu la Mogoșoaia


            Duminicǎ am fost la Mogoșoaia. Lume luminatǎ aștepta ca la Cannes în curtea palatului și în frumosul parc, sǎ descindǎ pe covorul roșu întins încǎ de la poartǎ marile vedete ale splendidei dupǎ-amieze. Paparazzi cu aparatele lor de fotografiat nu mai pridideau sǎ prindǎ în cadru tot ce mișca mai de Doamne-ajutǎ. De la șerpi la broaște râioase, prinţi și prinţese în rochii vaporoase, oșteni romani, mulţime de iepurași play-boi, ţǎrani mexicani, iar mai apoi l-am vǎzut și pe Seneca înfǎșurat în toga lui alergând dup-o vrǎjitoare cu umerii goi. Și odatǎ Toma se uitǎ la mine șmecherește  pe sub sprâncene și grǎiește înfoindu-se-n pǎrţi ca, cucoșu în pene.
            Tataie, tu ai scris șapte cǎrţi, trebuie sǎ mergi pe covorul roșu!
            Mǎi copile mǎ omori cu zile, nu simţi cǎ ar fi o problemǎ? Covorul ǎsta duce la o nuntǎ de oameni subţiri. E o nuntǎ cu temǎ, de fiţe. Eu am buzunarul gol, ce dau la miri?
            Lasa taie, stai domol, am la mine un stilou cu douǎ peniţe, una nouǎ. Când vine darul, le dai autograful pe-o carte și te faci cǎ plouǎ
            N-am nici o carte de-a mea, l-am luat de-acasǎ sǎ-l citesc doar pe Lulu Ioan Mararu. Cum sǎ-i pǎcǎlesc? are poza pe copertǎ.
            Lasǎ tataie, nu mai plânge cǎ e nuntǎ nu e omertǎ! Le spui cǎ așa te-ai mascat, nu te controleazǎ la sânge.
            Sfârleazǎ ǎsta micu, rebel și isteţ, are întotdeauna o ieșire la el!
            M-am plimbat de-al dracului un timp pe covor și când sǎ intru în local, am cârmit pe malul lacului. Am citit și m-am amuzat cu Lulu Mararu și Gotculeasa lui. Prietenul ǎsta al meu are harul de povestitor al lui Creangǎ și limbajul savuros de pe fundul hârdǎului de pe Valea Cracǎului.
            Nici n-am vǎzut când a venit mireasa sǎ mǎ fure, sǎ mǎ ducǎ cu ea în pǎdure…
În petale de magnolie, puf de pǎpǎdie și șoapte fierbinţi sǎ mǎ scalde.

            Se fǎcuse noapte și mirosea a gogoși calde…duminică, 26 aprilie 2015

La malul marii intr-un sfarsit de aprilie

Nordic Walking – recomandat pentru mandate lungi


            Dacǎ Emil Hurezeanu, Andrei Pleșu și George Maior ar fi numiţi ambasadori la Berlin, Paris și Washingon (și dacǎ ramuri bat în geamuri… De la plopi sau de la tei?... și dacǎ vor dori și ei, cǎ nu-i iei ca pe interlopi pe ǎștia trei!… Dan Tapalagǎ, Dan Tapalagǎ, cine sǎ te mai înţeleagǎ cu analizele tale?!),  atunci l-aș ierta pe Klaus Iohannis de toatǎ încetineala reacţiilor și aș deveni partizan al gândirii sale, un Thucydide modern conciziune, claritate și adevǎr chit cǎ reacţiile rapide nu de puţine ori sunt cele care conteazǎ când conduci mai ales o Dacie cu motor de Mercedes, într-un ac de pǎr.
            Dar când il ai pe Dan Mihalache Cancelar Șef și faci implicit împreunǎ cu el numǎrǎtoarea pașilor, nu stai liniștit, nu ai cum sǎ vezi când îţi fuge pǎmântul de sub picioare și nu știi direcţia în care luneci, cǎ faţa lunii e schimbǎtoare ca vântul și te luminezi prea târziu când te-ntuneci…

            Mai bine nu plecai în vacanţa din Madeira și transpirai la Constanţa pe plajǎ cu Carmen, ca-n tinereţe. Au acolo o mândreţe de beţe prelungi ca de schiu, pentru Nordic Walking, ce te învaţǎ mersul alert, cu pașii mari, sǎ rǎmâi viu. Cǎ ţine minte, mandatul de președinte e ca Golgota unui pustiu!…

Plai balai - pamflete politice