duminică, 23 august 2009

Cap. 4 Surse - "Albastrii"

Fila din dosar nr. 160
Cpt Barbu Nic
Colaborator Viorel Georgescu
09.10.1971


Notă

Sursa vă informează că, în oraşul Piteşti am cunoscut un grup de tineri care mergeau de multe ori pe la cenaclul literar de la Casa Tineretului, în special în anul 1970: dintre acestia reţin pe Iordache Vasile ,zis Ică , student la IATC cu domiciliul în Piteşti, Str Negru Vodă, Bl E7, SC B , Ap 2, fiul lui Stefan Iordache, croitor pensionar, unde sursa a lucrat un costum de haine. Despre Iordache ,zis Ică va informez ca se ocupă cu poezii participând activ la cenaclul sus amintit. Din câte reţin, am înţeles că poezia lui şi a celorlalţi este o pozie tristă, sinistră, pesimistă ; de câteva ori l-am văzut _ pe el şi pe Bădescu Georgeta (pe care o cunosc personal), Claudia Duminică , un tânar care arăta a fi muncitor(probabil Ion Toma Ionescu), Băjenaru Lucian, care a stat în Piteşti, str Vasile Lupu până a se stabilii în Stefăneşti, un oarecare Voica, ce lucra la CP Pitesti _ stând la masă în barul „Union” şi citind în grup poeziile lor. Imi amintesc când Voica citea o poezie în care se vorbea de morţi, morminte etc. După citirea poeziilor făceau discuţii în grupul lor.
In general , toţi aderenţii acestui grup, sunt nişte tineri foarte slabi, gălbenui la faţă ,unii dintre ei poartă părul mare, care le cade mereu pe frunte, lăsănd impresia unor oameni nebuni. De exemplu Ica Iordache, când vorbeşte îi curg balele din gură, ştiu că el a fost la o şcoala tehnică de arhitectură la Bucureşti, iar anul acesta a reuşit la IATC.
Sursa vă informează că ar putea intra în relaţii atât cu Iordache Vasile şi Bădescu Georgeta, cât şi cu ceilalţi tineri din grup

09.10.1971 Viorel Georgescu


Notă ; Colaboratorul o cunoaşte pe Badescu Georgeta pe care a invitat-o la el acasă, dar n-a avut relaţii cu ea(nota bene!)
- pe Iordache Ică îl cunoaşte bine cât şi pe părinţii lui. Are posibilitatea să discute cu ei
Cpt N Barbu

Fila din dosar nr. 159
ISL. Arges – Serv II
Lt col Micutelu C-tin
Sursa „ Păduraru Ion”
19.10. 1971, PITESTI

NOTA INFORMATIVA

Sursa vă informează următoarele:
Comform indicaţiei, sursa a luat legătura cu numitul Jugănaru Ghe ce lucrează la lotul Prundu, ca pictor-vopsitor şi din discuţie a reieşit că până la începutul acestui an, sau poate chiar până în primăvară, a activat în timpul liber la Casa de Cultura a Tineretului, unde funcţiona un cenaclu literar.
În cadrul acestui cenaclu a participat cu recitări, unde în mai multe rânduri a primit premii (am încercat în permanenţă să redau exact exprimarea) si a fost evidenţiat în presa locală. La acest cenaclu participau mai mulţi tineri.
La un anumit moment , a venit la C.T . o îndrumătoare culturală cu care unii participanţi au avut discuţii contradictorii pe teme literar culturale, pentru care s-a ajuns la discuţii până la nivelul Comitetului Judeţean de Partid. Nu am înţeles bine pentru ce motiv, dar a reieşit că în urma acestor discuţii s-a desfiinţat cenaclul literar din cadrul Casei Tinertetului.
În virtutea obişnuinţei , o parte din membrii acestui cenaclu au continuat ca aproape cu regularitate, săptămânal să se întâlnească la locuinţa unuia din membrii ce locuia în Papuceşti (Ion Toma Ionescu), unde mai recitau câte o poezie, discutau asupra unei carţi citite, dansau, sau jucau carţi.
Am reţinut că la un anumit moment dat se hotărâse ca acest „cenaclu literar” să scoată o revistă căreia plănuiseră sa-i dea titlul „Albastru”, şi, urma ca în această revistă să fie publicate încercările de creaţii literare, (proza si poezie) ale participanţilor la cenaclu.
Revista nu a mai apărut şi proiectul a fost abandonat din lipsă de fonduri. Iniţial se preconizase ca membrii cenaclului să participe cu cotizaţii pentru crearea de fonduri, dar nu s-a reuşit punerea în aplicare a acestui proiect.(Cu adevărat se purtaseră discuţii despre acea revistă,sub patronajul „Casei Tineretului”) A mai rezultat că numitul Jugănaru nu a mai participat de mai multă vreme la întâlnirile săptămânale ale acestui cenaclu, dar avea cunoştinţă că o parte din foştii lui prieteni au fost reţinuţi şi cercetaţi de către organele statului.
De felul cum a purtat sursa discuţiile şi din raspunsurile date a rezultat că numitul Jugănaru Ghe nu a avut impresia că ceea ce făceau în cadrul cenaclului literar ar fi putut avea caracter antisocial, şi chiar a făcut afirmaţia că atunci când se întâlneau în Papuceşti, niciodată nu încuiau uşa, deoarece considerau posibilă vizita unor organe de miliţie, şi s-au gândit la aceasta pentru faptul că petrecerea lor era destul de zgomotoasă, şi au întrevăzut că s-ar putea ca cineva din locatarii deranjaţi să anunţe miliţia, şi s-au gândit ei că dacă la un eventual control al miliţiei ar fi găsită uşa încuiată, ar fi putut fi bănuiţi de alte lucruri, decât de o petrecere zgomotoasă.(prea mulţi de „şi”,probabil nu a fost altă soluţie)19.10.1971 SS Păduraru Ion

Notă:
Cele relatate de informatorul „Păduraru”corespund adevărului. În cadrul acestui cenaclu s-au purtat şi discuţii ostile la adresa regimului socialist din ţara noastră. Faptele fiind confirmate, cei în cauză urmează să fie prelucraţi în cadrul unei adunări de influienţare obştească. Am indicat informatorului ca prin discuţii să stabilească intenţiile celor din grupul denumit „Albastrii”, comentariile negative pe care le făceau, cu privire la ce.(!?...)
Nota în copie la Serv I pt exploatare, originalul la dosarul informatorului
Lt colonel Micutelu C

(De fapt, acea „adunare de influienţare obştească” avusese loc încă din data de 15.10.1971, dar pare că dosarul era subţire, pentru demersul şi amploarea acţiunilor iniţiate de securişti. Se mai căutau încă fapte justificative, existau probabil temeri. Se făceau lipituri se fabricau argumente.Noi înşine eram cuprinşi de panică gândindu-ne că şi ei securiştii gândeau că vor fi cu siguranţă traşi la răspundere, dar pănă va veni clipa când vor fi întrebaţi de ce au ameninţat cu pistoalele nişte copii, vinovaţi sau nu, până atunci nouă ne era teamă să nu fim şterşi din evidenţa civilă, străzile nepopulate deveniseră periculoase, maşinile păreau bolizi fioroşi gata să excaladeze trotuarul, în mintea noastră orice era posibil. Ieşeam rar din casă, dar şi aici acasă, ce siguranţă puteam avea, securiştii cotrobăiseră în voie printre manuscrise şi cărţi în noaptea reţinerii noastre. La câteva zile mi-au bătut în uşă doi indivizi, prezentându-se ca fiind ziarişti la Scânteia tineretului, i-am zărit prin vizor, nu le-am deschis, ce le puteam spune, filmul nostru era interzis, de data asta majorilor nu celor minori.(...)Putea fi un test, în semiobscuritatea scării culoarea ochilor era înşelătoare. Avertismentul de a nu lua legătura cu presa, de a sta liniştiţi funcţiona întrutotul.)

Fila din dosar nr. 40
Insp. Jud. Arges
Sursa „Rudolf”
Primit Lt Bucurel Ilie
25.09.1972
Notă


Sursa vă informează următoarele: între data de 6 şi 19 august 1972 am fost într-o tabăra a Comitetului Central la Nucşoara.
Aici au fost elevi de la diverse licee din Jud Arges, printre care şi elevi ai Grupului şcolar chimic. Într-o discuţie amicală pe care sursa a avut-o cu o eleva de la aceasta instituţie şi anume cu eleva Nicolescu Nicoleta din ultimul an al acestei şcoli , a aflat că aceasta a făcut parte din grupul de tineri ce a avut o activitate politica dubioasă, adică grupul „Albaştrii”.
Ea a spus ca regretă foarte mult grupul acesta şi a mai afirmat că a fost de faţa în camera unde s-au f ăcut fotografiile care au fost arătate la procesul ce a avut loc la Casa elevilor şi studenţilor. A fost de faţă si a fost rugată să apară în fotografia care dovedea că aceştia au depus jurământul, dar că această fotografie a fost făcută din fantezie şi că acest sens a fost dat de autoritţi.
Ea mai spune că în cadrul acestui grup a petrecut clipe minunate de neuitat. A fost bucuroasă că nu a fost implicată în proces.


Ss Rudolf

sâmbătă, 22 august 2009

Cap.3. Bucurestiul intervine -"Albastrii"

Fila din dosar nr. 28
Republica Socialista Romania
Ministerul de interne
D.G.I.I. – DIRECTIA I.
150/CM/00117777 10 MAR 1973


CATRE
INSPECTORATUL JUDETEAN ARGES
Securitate


La raportul dumneavoastră nr 0016271 din 31.08.1972 prin care aţi înaintat dosarul de urmărire informativă „ALBASTRII”, ce ne-a fost util în organizarea expoziţiei, alaturat vi-l restituim, cu menţiunea de a vă comforma celor stabilire cu ocazia analizei.

ADJUNCT SEF DIRECTIE SEFUL SECTIEI
Colonel TABACARU DUMITRU Maior WAGNER IOAN


Se pare că dosarul nostru informativ a fost expus în cadrul unei expoziţii cu „mari realizări”în cadrul Ministerului de interne. Nu ştim dacă „studiul de caz”,nu a servit şi ca material didactic pentru studenţii de la Academie .În materialul următor însă, vom fi puşi în situaţia de a recunoaşte simţul critic în acţiune, analiza intransigentă făcută de la centru pentru a le trezii celor din provincie responsabilitatea şi vigilenţa

Fila din dosar nr. 25 STRICT SECRET
Ministerul de interne
D.G.I.I.-aNOTA
Privind analiza dosarului de urmărire informativă
„ALBASTRII” lucrat de Inspectoratul judetean Argeş


Analiza cazului scoate in evidenţa, ca fapt pozitiv, continuarea urmăririi prin dosar a acestui grup, după luarea măsurii de punere in dezbatere publică. De asemenea ,se apreciază măsura de ţinere în contact, pentru influienţare, a unor persoane, componenţi ai grupului.
Din urmărirea inforrmativă rezultă că unii din membrii grupului s-au încadrat în câmpul muncii ,iar unii(alţii...) din ei: Radu Nicolae, Claudia Duminică, Pia Alexandrina s-au casatorit, schimbându-şi regimul de viaţă, în acest fel nemaiexistând relaţii între ei de natura celor anterioare.
În activitatea de urmărire a acestor persoane se constată şi unele minusuri, printre care:
-reţeaua care s-a organizat are o slaba putere de pătrundere
-nu s-a avut în vedere întotdeauna verificarea cu operativitate a unor informaţii obţinute în acest caz
-deşii se impunea utilizarea mijloacelor speciale, mai ales că aveam de-a face cu activitate unui grup, nu a existat preocupare pe această linie
- nu s-a acţionat suficient pentru stabilirea activitaţii, comportarii şi poziţiei actuale a tuturor membrilor.
Pregnant iese in evidenţă, faptul că singura care informează ca unii membrii sunt preocupaţi de continuarea activitaţii în grup, este informatoarea „PENESCU”. Cu toate acestea, cu ea s-a lucrat in mod nesatisfăcător. Relatarile ei, până la proba contrarie destul de importante , nu sunt verificate si aprofundate. Nu există continuitate în munca sa mulţumindu-se în a ne relata împrejurări izolate şi ezitarea de a le clarifica. Spe exemplu în nota din 01.04.1972, relatează că urmează să se întâlnească cu Radu Nicolae pentru a merge la „noul loc de întâlnire” – informaţiile ulterioare nu clarifică aspectul.
În alta imprejurare este invitată la Bucureşti de către Claudia Duminică, motivând că nu a putut şi nu are nici adresa să-i scrie.(Cam eliptică exprimarea darinteligibilă) Din nota din 12.12.1972. şi respectiv 01.02.1973. rezultă tendinţa de reluare a activităţii de către gruparea „ALBASTRII”, la invitaţia lui CORNEL CHIRIAC
Lacunele din notă şi felul cum se explică informatoarea asupra unor relatări , ridică semne de întrebare asupra sinceritaţii ei, lucru ce trebuie avut în vedere cu prilejul verificării informaţiei.(Asupra sincerităţii acestei informatoare şi eu am mari dubii, dar din cu totul alte considerente)
Pentru elucidarea cazului considerăm că este necesar a se lua următoarele măsuri:
- continuarea contactării numiţilor Radu Nicolae si Iordache Vasile, în vederea influienţării si eventual atragerea la colaborare a unuia dintre ei.(sic!) În cadrul contactelor vom orienta discuţiile spre probleme ce nu vizeaza direct informaţiile ce le deţinem, mergând pe linia stabilirii a noi date prin ei. În nici un caz nu se vor discuta problemele rezultate din nota furnizată la 12.12.72, cu privire la crainicul „Europei Libere”.
- Se vor continua verificările prin toate mijloacele de care dispuneţi în scopul identificării cetăţeanului vest-german (şi a legăturilor sale), care a contactat cu ocazia venirii în ţară şi pe informatorul Penescu
- Se vor efectua verificări complexe asupra numitei Claudia Duminică şi familiei acesteia , cât şi despre rudele ce le are în Bucureşti, măsura ce va fi executată de Mr. Ciupercă Mihai
- Identificarea numitului Ion N Ion din cadrul Liceului pedagogic Câmpulung,
care dupa relatarile informatorului „PENESCU” întreţine legături suspecte cu Duminică Claudia. În cazul când nu se va identifica această persoană după numele respectiv, se va stabilii, prin investigaţii si reţea cu elevi din liceul amintit, şi cunoscuţi cu astfel de preocupari;
- Pentru verificarea informaţiilor, cât şi a informatorului „PENESCU” se vor instala mijloace speciale de ascultare la domiciliul numitului Radu Nicolae. În acest scop vom exploata si faptul că este în contactul nostru.
- Informatorul „Penescu” va fi dirijată să-i scrie numitei Duminică Claudia din Bucureşti, în felul acesta urmând să stabilim natura relaţiilor dintre ele şi sinceritatea ei, exploatând mijloacele specifice ale Directiei a VI-a
- Datele si informaţiile ce se vor obţine cât şi alte măsuri ce se vor lua în acest caz, se vor raporta la Directia I, fiind în control.

SEFUL SECTIEI
Mr. Wagner Ioan

joi, 20 august 2009

Cap.2. Ofensiva albastră(de fapt “Ofensiva ochilor albaştrii”) - "Albastrii"

Fila din dosar nr 151
CONSILIUL SECURITATII STATULUI STRICT SECRET
INSPECTORATUL JUDETEAN DE SECURITATE ARGES

SE APROBA
INSPECTOR SEF
Lt. colonel
Mincu Gheorghe
9 oct 1971 SS indescifrabil


PLAN DE OPERATII
în acţiunea “Albatroşii” (de fapt “albaştrii”)


Cu acordul tovarăşului Prim Secrtar al Comitetului judeţean Argeş al P.C.R. şi conform aprobării date de conducerea Direcţiei I-a din C.S.S.,în seara zilei de 9 noctombrie 1971, se va trece la finalizarea cazului “Albatroşii”, prin realizarea prinderii în flagrant.

Situaţia operativă.
Se deţin date pe trei linii informative din care rezultă că în oraşul Piteşti, mai mulţi tineri, în majoritate cunoscuţi ca elemente descompuse moral şi care duc o viaţă parazitară, s-au constituit într-o grupare cu caracter duşmănos, pe care au intitulat-o “Albaştrii”(corect !).
Gruparea respectivă şi-a stabilit un program de activitate pe baza unui “statut”, care este ostilă regimului socialist din ţara noastră.
La intrarea în grupare, fiecare nou recrutat depune un jurământ de credinţă după un anumit ritual stabilit de conducătorul grupării.(în după amiezele plicticoase probabil organul citea literatură de specialitate…) În cadrul adunărilor, membrii grupării sus-menţionate audiază emisiunile transmise în limba română de postul de radio “Europa liberă”, pe care le comentează şi le interpretează după poziţia lor ostilă; fac comentarii duşmănoase privind politica internă şi externă a statului nostru, recită şi citesc creaţii literare proprii cu conţinut decadent.
Din datele pe care le deţinem, rezultă că această grupare a intrat în relaţii cu un cetăţean străin, prin intermediul căruia au trimis unele materiale, al căror conţinut nu se cunoaşte, postului de radio”Europa liberă”.
Informativ şi prin T.O. s-a stabilit că în seara zilei de 09 octombrie 1971,elementele din gruparea respectivă se vor întâini în locuinţa numitului Radu Nicolae din Piteşti, Şoseaua Giurgiului nr 122, unde ar urma să vină şi alte personae din Bucureşti şi Arad, membri ai altor grupări similare din aceste localităţi.
Din datele prezentate mai sus rezultă clar pericolul pe care îl prezintă activitatea desfăşurată de membrii acestei grupări, capabili chiar de acţiuni violente, fapt pentru care, la realizarea prinderii în flagrant trebuie acţionat cu curaj şi rapiditate, folosindu-se elemental surpriză şi forţa fizică. (Rugămintea celui care prezintă acest document este de a vă ruga, să mai priviţi o dată fotografia “Albaştrilor”,postată anterior pe blog, pentru a descoperii câtă forţă, violenţă şi ameninţare degajă chipurile celor din imagine.Măsurile extreme preconizate aveau desigur o deplină justificare…) Pentru realizarea misiunii, se constituie două grupe operative după cum urmează:
I. Lt. col. Dima Vasile;
Cpt. Balea Gheorghe;
Cpt. Dumitrache Ion;
Lt. maj. Bîlă Cornel;
Lt. Berechet Nicolae;
Lt. maj. Mincu Emil şi
Lt. Bucurel Ilie.
Această grupare va realize încercuirea casei şi va avea misiunea să reţină pe cei care ar încerca să fugă din casă, iar la nevoie să sprijine pe cei care realizează pătrunderea.
II. Lt. col. Ploscaru Emil;
Lt. col. Micutelu Constantin;
Maior Stancu Ion
Cpt. Stancu Ion
Maior Cotenescu Ion şi
Plt.adj. Pavalache Victor.
Această grupă va realize pătrunderea în obiectiv, reţinerea persoanelor găsite, întocmirea documentelor legale de prindere în flagrant şi percheziţie, aducerea la unitate în vederea anchetării.
Ancheta cu cei în cauză se va face sub conducerea Lt.col. Stefan Traian şi Maior Lazăr Marin.
Deplasare la obiectiv se va realize cu maşinile unităţii.

ADJUNCT INSPECTOR SEF,
Lt. col. Stefan Traian


Acest Plan de operaţii a fost pus în aplicare cu multă rigoare, până la pătrunderea în “obiectiv” cu pistoalele în mâini, şi încercarea de a regiza cadrul desfăşurării în interior, a unui joc de noroc(poker), pe mulţi bani scoşi cu grjă dintr-o servietă oficială, şi aruncaţi pe jos lângă beţele de chibrit, valuta forte, miza adevărată cu care noi,”albaştrii”ne antrenam, până să ajungem să dăm foc sistemului politic,se înţelege desigur. Ceva probabil le-a inmuiat braţul înarmat la propriu, când, după percheziţie au descoperit în toate buzunarele "duşmanilor", inestimabila suma de 5 lei şi 35 de bani, în monezi de metal, sumă menţionată cu maximă acurateţe în procesul verbal.
Un reproş am de făcut aici şi C.N.S.A.S.-ului. S-au făcut atunci multe fotografii ,blitzurile aparatelor dându-ne oarece frisoane, noi la acea vârstă neştiind bine cum sună percutoarele unor pistoale adevărate.(…)Nu apar în dosar acele poze, care desigur ar fi scos în evidenţă forţa disproporţionată dintre nişte copii, nici nu ştiu dacă aceştia se vor fi jucat vre-odată de-a hoţii şi vardiştii în copilăria lor, dar “scriau literatură cu caracter decadent”, si, niste maturi,securişti, care s-au jucat cu puşcoacele şi destinele unor copii.

vineri, 14 august 2009

Mercedesuri şi case

Bâjbâind la televizor după oleacă de umbră, în pârjolul mediatic exacerbat de Băsesciadă şi criză, constat parcimonios, că s-a pus codul galben pe toată lucrarea. Doar cavalerul tristei figuri, Dan Diaconescu a rămas rătăcit pe o insulă, sau insultă,rămâne de stabilit, minimală. El are lozul în ultima vreme, loaza cea mare împarte Mercedesuri şi case. Curat paranghelie!... Elodiosul pompier se joacă periculos cu focul.

joi, 6 august 2009

Cap 1. ALBAŞTRII - Dosar de urmărire informativă Nr. 1594 / 04.10.1971

Cotă CNSAS: I 204366„ La 04.10.1971 s-a deschis dosarul de urmărire informativă asupra grupului „Albaştrii”, ai căror membrii se întâlneau sub masca aşa ziselor „ceaiuri”, comentau duşmănos, audiau postul de radio „Europa Liberă”, scriau o proză sau o poezie pesimistă, absurdă, elogiau modul de viaţă occidental, aveau un întreg ritual de primire în grup.”
(Extras din „Acordul Direcţiei I a Securităţii pentru închiderea dosarului de urmarire informativă „Albaştrii”)
26.01.1974. Semnează: Şef Direcţie:
General Maior Dumitru Borsan
Şef Serviciu: Lt. Col. Wagner Ioan


Rădăcinile răului

Fila din dosar nr 165
(faţă/verso)
21.09.1971.

Rezoluţie pe Nota raport din 21 sept 1971

Tov Col Mincu
Problema prezintă multă importanţă
Şi eu consider că în afară de măsurile
ce le ve-ţi dispune ,unul dintre cei 2 ofiţeri
să o recruteze pe această tânără Pletosu.

Notă autor: tânăra Pletosu va deveni în dosar informatoarea
"Penescu Veronica"


Notă Raport
Din 21 sept 1971

Către Inspectorul Sef al IMJ Argeş
Tov Colonel Gavrilă GheorgheRaportează Lt maj Bîlă Eugen, inspector principal din cadrul IMJ Argeş.
În urmă cu 8 zile numitul Pletosu Anghel muncitor la o intreprindere de foraj petrol a reclamat la organul de miliţie municipal dispariţia fiicei sale Pletosu Viorica, născută la 24 sept 1954 în municipiul Piteşti, cu domiciliul în Piteşti Str Bănănăi nr 99,elevă în anul II Liceul Economic.
Această dispariţie s-a datorat faptului că susnumita nu a reuşit la examenul de corijenţă.
Fiind găsită şi invitată la sediul IMJ Argeş ,brigada judiciară pentru a da relaţii în legătură cu activitatea ei în perioada dispariţiei cea în cauză ne-a relatat următoarele:
În municipiul Piteşti există un grup de tineri, aproximativ 9 -10 elevi, studenţi sau muncitori care frecventează cenaclul literar de la scoala populara de artă şi se întâlneau şi la locuinţele lor,unde sub pretextul unor întâlniri onomastice,sau la ceaiuri cu scop de confruntări pe domeniul literaturii, purtau discuţii cu caracter duşmănos la adresa orânduirii sociale şi de stat, audiau frecvent postul de radio Europa Liberă.
Eleva ne-a relatat că tinerii fac afirmaţii cu caracter duşmănos în special la recentele documente de partid privind intensificarea măsurilor de educare a tineretului.
A mai relatat că grupul poartă denumirea de „Albaştrii”, au un statut, au depus jurământ şi fiecare membru plăteşte o anumită sumă de bani, după posibilităţi.
O parte din tineri corespondează cu postul Europa Liberă folosind mijloace abile pentru plasarea corespondenţei, respectiv tinerii redactează textul îl semnează cu o iniţială, iar apoi plicul îl dau la un cetăţean străin pentru a fi trimis prin poştă din altă ţară.
După cele relatate de elevă din grup fac parte Iti (Ionescu),Iordache V student la IATC, originar din Piteşti ,Gelu Badea muncitor la UAP, Ică (?)tehnician la Consiliul popular judeţean, o elevă Anca de la Liceul nr 2 Piteşti, Duminică Claudia absolventă de liceu , şi un tânăr Radu Nicolae vecin cu cea în cauză.
La discuţiile purtate a participat subsemnatul şi Lt Bucurel Ilie din cadrul Inspectoratului de Securitate Argeş, ce lucrează cu problema tineret.
I s-a atras atenţia elevei pentru a păstra secretul discuţiei purtate, referitoare la existenţa grupului de tineri
Faţă de cele raportate rog dispuneţi.
Lt major Bîla E.

Fila din dosar nr 170
Cap Badea Ghe
Sursa „Bulgaru”
28.05 1971
Nota extras

....In timpul vacanţei de primăvară am cunoscut pe numita PIA ALEXANDRA, fica administratorului Sc prof din Colibaşi elevă anul II Liceul Economic Pitesti, cu această ocazie mi-a povestit că a făcut parte dintr-un club literar împreună cu următorii: Radu Nicolae salariat la Argeşana, Cârstea Gicu elev Sc Prof Colibaşi, Ion Toma Ionescu, care nu ştiu unde lucrează, Voicu Aglaia(Anca), elevă Sc Medie nr 2, prietenă cu Bădescu Geta,despre care am arătat mai sus(la dosar fiind doar un extras ar fi interesant ce „a arătat mai sus”), Mariana Stefan, elevă STACO Bucureşti şi Voicu Vasile( nu mi-l mai amintesc), tehnician Casa Albă. Cei menţionaţi mai sus făceau ceaiuri împreună cu Bădescu Geta, unde recitau poezii în întuneric. La întâlnirile ce le făceau veneau fiecare cu cărţi din care recitau poezii din Eminescu şi versuri compuse de ei denumite versuri albe.
*
Nota : Geta Bădescu la Sc Tehnică Petrol Chimie. Tatăl lucrează la cinema Melodia, iar mama muncitoare la Textila. În aprilie a vorbit cu o chelneriţă de la Muntenia şi i-ar fi spus că a venit un cetăţean, înalt, 40 ani - este elevă anul 2 Petrol Chimie.
Capitan Balea GHE


Fila din dosar nr 170
ISJ Argeş
Sursă „Penescu Veronica”
Primeşte Lt Bucurel Ilie
24.09.1971

Notă

Sursa vă informează următoarele:
În oraşul Piteşti există un grup de tineri, cărora le place literatura ,care sub masca unor „ceaiuri” sau onomastici organizează diferite întruniri, la care participă unii elevi din oraşul Piteşti, studenţi originali din oraşul Piteşti, cu care ocazie recită şi expun lucrări proprii, audiază în comun posturi de radio capitaliste, fac comentarii duşmănoase referitoare la noile măsuri privind educaţia ideologică a tineretului, vorbesc tendenţios la adresa conducerii de partid şi de stat, propovăduiesc modul de viaţă din Occident, poartă corespondenţă cu postul de radio „Europa Liberă” şi în special cu comentatoriul emisiunii „Metronom”_ Cornel Chiriac.
Sursa conoaşte că acest grup a luat fiinţă în anul 1968, iniţiatorii constituirii grupului fiind Teo (de fapt Ică sau Vasile) Iordache în prezent student la facultatea de teatru şi regie din Bucureşti şi Claudia Duminica absolventă de liceu. Din grupul respectiv sursa cunoaşte că la iniţiere făceau parte următorii: Teo(din nou Teo) Iordache, Claudia Duminică ,Ică(probabil ITI-Ion Toma Ionescu pe care sursa îl confundă ades) în vârstă de 23 de ani, Badea Ghe, lucrează la UAP, Geo Jugănaru, elev la seral la Bălcescu. (foarte multe inadvertenţe)
Sursa cunoaşte că aceştia, în această perioadă frecventau şedinţele cenaclului literar „Liviu Rebreanu”. Sursa menţionează că grupul respectiv, căutau să atragă noi membrii, invitându-i să participe la „ceaiuri”, cu care ocazie ofereau noilor „veniţi”, lucrări personale (poezii,schiţe,nuvele), apoi le expuneau caracterul şedinţelor şi intenţiile lor şi ca criterii (am păstrat pe cât s-a putut stilul organului)le impuneau pentru viitoarele şedinţe, să compună o poezie sau o lucrare personală, care să aibă un caracter sceptic, pesimist şi în care să trateze „probleme”referitoare la viaţa tinerilor din societatea socialistă şi capitalistă, şi în care „să condamne ideile comuniste” ale tinerilor din ţara noastră, şi, referitor la tinerii din Occident,să promoveze prin ideile lor concepţiile „hippylor” din străinătate.
Sursa cunoaşte că grupul respectiv şi-au dat denumirea de „albaştrii”sau (zgomotoşii). Încă de la constituire, fiecare membru depunea un jurământ, au creat un ştatut al grupului, au hotărât să contribuie cu cotizaţii.
În cursul anului 1970 sursa a fost invitată de unul (Badea Ghe) din întemeietorii grupului să participe la unele din şedinţele sale. La această şedinţă sursa a fost obligată să depună un „jurământ” prin care se obligă „jur să fiu alături de voi, să răspândesc ideile voastre, să sufăr alături de voi, la bine şi la rău”
Sursa a fost pusă în genunchi în mijlocul participanţilor la această şedinţă, a fost supusă la întrebări „test” din partea fiecărui membru al grupului, după care a fost sărutată pe frunte de toţi membrii grupului (un ritual al grupului). Sursei i s-a impus , după depunerea jurământului, să participe în orice moment la şedinţele grupului, chiar dacă era angrenată în alte activităţi. Programul unei şedinţe consta în: expunerea ultimelor lucrări personale, comentarii asupra ultimelor evenimente interne şi internaţionale, audierea postului de radio „Europa Liberă”, apoi se trecea la redactarea scrisorilor, către Cornel Chiriac. (Se pare că ofiţerul sau sursa, cu siguranţă unul dintre ei, era sub puternica impresie a lecturii cine ştie cărui roman poliţist de duzină, care circulau în epocă)
Sursa menţionează că la una dintre şedinţele la care a participat, membrii grupului erau îndemnaţi de Cornel Chiriac, în urma scrisorii primite, prin multe procedee să plece din ţară, relatându-le un exemplu cum 2 tineri români au reuşit să plece în străinătate, Indemnându-i în acelaşi timp, să-i ajute pe ceilalţi membrii ai familiilor tinerilor respectivi fugiţi în străinătate.
Sursa cunoaşte că grupul respectiv folosea pentru expedierea scrisorilor pentru Cornel Chiriac, intermediul unui specialist vest-german (pe care sursa îl cunoaşte fizic şi ştie după spusele grupului că lucrează la Platforma chimică) ,care le depunea într-o ţara capitalistă mai apropiată. În conţinutul acestor scrisori, grupul respectiv expunea aspecte din viaţa unor tineri „arătând că o duc greu, nu le convine sistemul de viaţă în care trăiesc, sunt privaţi de libertăţi si drepturi, doreau să ducă o viaţă ca a tinerilor din Occident. Membrii grupului semnau scrisoarea cu iniţiale, după care cel care se cunoştea cu respectivul specialist, urma s-o predea acestuia. In legătură mai apropiată cu acesta se găsea Teo(Vasile) Iordache ,Ică(ITI) şi Claudia Duminică.
Sursa participând la una din şedinţele grupului, ce a avut loc în cursul acestei veri, a aflat că tinerii respectivi, comentând noile măsuri privind educaţia ideologică a tineretului din ţara noastră, nu sunt de acord cu aceste măsuri chiar făcând comentarii duşmănoase la adresa conducătorului statului care a elaborat aceste măsuri, „menţionând că se vor conduce după propriile lor idei, chiar dacă ar fi să fie pedepsiţi pentru acest lucru, motivând că şi în închisoare ei vor să fie împreună şi să fie foarte uniţi.”(Evidentă în text contribuţia ofiţerului)
Sursa cunoaşte că din grupul respectiv fac parte următorii: Teo Iordache, Duminică Claudia, Pia Alexandrina(elevă la Liceul Economic Piteşti, în prezent fugită la Bucureşti),care în prezent(text original) locuiesc la Bucureşti Str Berzei nr 12, Badea Gheorghe, Radu Nicolae(elev la cursul ff,domiciliat in Prundu, Voicu Aglaia, zis Anca(fostă elevă la Liceul nr.2),Geo Jugănaru, Mariana Stefan(elevă la Liceul nr.2)Geta Bădescu(elevă la Liceul chimic),Cătălin(sursa îl cunoaşte ca persoană dar nu ştie unde lucrează)( nici subsemnatul nu-mi aduc aminte de vre-un Cătălin), şi alţii cărora sursa nu le cunoaşte numele.
Sursa mai cunoaşte că grupul respectiv intenţionează să ţină o nouă şedinţă (grupul de la Bucureşti cu cel de la Piteşti), după care intenţionează să meargă la Arad pentru a lua legătura cu un grup „prieten”, cu care grupul din Piteşti este de mult în relaţii, având legături prin corespondenţă. (Interesantă tentativa de a lărgii aria geografică de activitate)
Sursa mai cunoaşte ca grupul respectiv intenţiona să-şi facă rost de o cameră pe care s-o mobileze foarte sumar şi unde membrii grupului urmează să-şi desfăşoare activitatea în continuare, după „regulile stabilite cu ocazia şedinţelor anterioare.
Sursa menţionează că şedinţele au loc „în întuneric”,tinerii respectivi stau de-a valma, astfel audiază si postul de radio „Europa Liberă”.
Sursa, discutând la începutul acestui nou an şcolar cu una din membrii grupului – Pia Alexandra, a aflat despre „asta”, că în prezent este gravidă şi intenţionează să nu se mai întoarcă acasă, la fel ca şi Claudia Duminică, care este fugită de acasă, bizuindu-se pe ajutorul material al grupului.
ss.Penescu Veronica.Raportul Lt major Bîlă Eugen şi cele două note informative mai sus redate la care se adaugă, nota informatorului GIONY din 14.09.1971 si încă o notă din 24.09.1971 primită de la aceeasi sursă Penescu Veronica sunt singurele elemente care generază o actiune amplă a securităţii de urmărire şi demascare ce se întinde pe parcursul a trei ani, cunoscută sub titulatura de Dosarul „Albaştrii”. Figurile dujmănoase au fost păstrate în arhivele securităţii prin bunavoinţa unui aparat de fotografiat marca Vilia pe care îl folosesec şi azi, şi prin grija riguroasă a organelor de a produce şi conserva dovezi
irefutabile care să ateste vigilenţă şi determinare în apărarea cauzei.

CNSAS - O parte din "Albastrii"

 
Posted by Picasa