joi, 20 august 2009

Cap.2. Ofensiva albastră(de fapt “Ofensiva ochilor albaştrii”) - "Albastrii"

Fila din dosar nr 151
CONSILIUL SECURITATII STATULUI STRICT SECRET
INSPECTORATUL JUDETEAN DE SECURITATE ARGES

SE APROBA
INSPECTOR SEF
Lt. colonel
Mincu Gheorghe
9 oct 1971 SS indescifrabil


PLAN DE OPERATII
în acţiunea “Albatroşii” (de fapt “albaştrii”)


Cu acordul tovarăşului Prim Secrtar al Comitetului judeţean Argeş al P.C.R. şi conform aprobării date de conducerea Direcţiei I-a din C.S.S.,în seara zilei de 9 noctombrie 1971, se va trece la finalizarea cazului “Albatroşii”, prin realizarea prinderii în flagrant.

Situaţia operativă.
Se deţin date pe trei linii informative din care rezultă că în oraşul Piteşti, mai mulţi tineri, în majoritate cunoscuţi ca elemente descompuse moral şi care duc o viaţă parazitară, s-au constituit într-o grupare cu caracter duşmănos, pe care au intitulat-o “Albaştrii”(corect !).
Gruparea respectivă şi-a stabilit un program de activitate pe baza unui “statut”, care este ostilă regimului socialist din ţara noastră.
La intrarea în grupare, fiecare nou recrutat depune un jurământ de credinţă după un anumit ritual stabilit de conducătorul grupării.(în după amiezele plicticoase probabil organul citea literatură de specialitate…) În cadrul adunărilor, membrii grupării sus-menţionate audiază emisiunile transmise în limba română de postul de radio “Europa liberă”, pe care le comentează şi le interpretează după poziţia lor ostilă; fac comentarii duşmănoase privind politica internă şi externă a statului nostru, recită şi citesc creaţii literare proprii cu conţinut decadent.
Din datele pe care le deţinem, rezultă că această grupare a intrat în relaţii cu un cetăţean străin, prin intermediul căruia au trimis unele materiale, al căror conţinut nu se cunoaşte, postului de radio”Europa liberă”.
Informativ şi prin T.O. s-a stabilit că în seara zilei de 09 octombrie 1971,elementele din gruparea respectivă se vor întâini în locuinţa numitului Radu Nicolae din Piteşti, Şoseaua Giurgiului nr 122, unde ar urma să vină şi alte personae din Bucureşti şi Arad, membri ai altor grupări similare din aceste localităţi.
Din datele prezentate mai sus rezultă clar pericolul pe care îl prezintă activitatea desfăşurată de membrii acestei grupări, capabili chiar de acţiuni violente, fapt pentru care, la realizarea prinderii în flagrant trebuie acţionat cu curaj şi rapiditate, folosindu-se elemental surpriză şi forţa fizică. (Rugămintea celui care prezintă acest document este de a vă ruga, să mai priviţi o dată fotografia “Albaştrilor”,postată anterior pe blog, pentru a descoperii câtă forţă, violenţă şi ameninţare degajă chipurile celor din imagine.Măsurile extreme preconizate aveau desigur o deplină justificare…) Pentru realizarea misiunii, se constituie două grupe operative după cum urmează:
I. Lt. col. Dima Vasile;
Cpt. Balea Gheorghe;
Cpt. Dumitrache Ion;
Lt. maj. Bîlă Cornel;
Lt. Berechet Nicolae;
Lt. maj. Mincu Emil şi
Lt. Bucurel Ilie.
Această grupare va realize încercuirea casei şi va avea misiunea să reţină pe cei care ar încerca să fugă din casă, iar la nevoie să sprijine pe cei care realizează pătrunderea.
II. Lt. col. Ploscaru Emil;
Lt. col. Micutelu Constantin;
Maior Stancu Ion
Cpt. Stancu Ion
Maior Cotenescu Ion şi
Plt.adj. Pavalache Victor.
Această grupă va realize pătrunderea în obiectiv, reţinerea persoanelor găsite, întocmirea documentelor legale de prindere în flagrant şi percheziţie, aducerea la unitate în vederea anchetării.
Ancheta cu cei în cauză se va face sub conducerea Lt.col. Stefan Traian şi Maior Lazăr Marin.
Deplasare la obiectiv se va realize cu maşinile unităţii.

ADJUNCT INSPECTOR SEF,
Lt. col. Stefan Traian


Acest Plan de operaţii a fost pus în aplicare cu multă rigoare, până la pătrunderea în “obiectiv” cu pistoalele în mâini, şi încercarea de a regiza cadrul desfăşurării în interior, a unui joc de noroc(poker), pe mulţi bani scoşi cu grjă dintr-o servietă oficială, şi aruncaţi pe jos lângă beţele de chibrit, valuta forte, miza adevărată cu care noi,”albaştrii”ne antrenam, până să ajungem să dăm foc sistemului politic,se înţelege desigur. Ceva probabil le-a inmuiat braţul înarmat la propriu, când, după percheziţie au descoperit în toate buzunarele "duşmanilor", inestimabila suma de 5 lei şi 35 de bani, în monezi de metal, sumă menţionată cu maximă acurateţe în procesul verbal.
Un reproş am de făcut aici şi C.N.S.A.S.-ului. S-au făcut atunci multe fotografii ,blitzurile aparatelor dându-ne oarece frisoane, noi la acea vârstă neştiind bine cum sună percutoarele unor pistoale adevărate.(…)Nu apar în dosar acele poze, care desigur ar fi scos în evidenţă forţa disproporţionată dintre nişte copii, nici nu ştiu dacă aceştia se vor fi jucat vre-odată de-a hoţii şi vardiştii în copilăria lor, dar “scriau literatură cu caracter decadent”, si, niste maturi,securişti, care s-au jucat cu puşcoacele şi destinele unor copii.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu