sâmbătă, 22 august 2009

Cap.3. Bucurestiul intervine -"Albastrii"

Fila din dosar nr. 28
Republica Socialista Romania
Ministerul de interne
D.G.I.I. – DIRECTIA I.
150/CM/00117777 10 MAR 1973


CATRE
INSPECTORATUL JUDETEAN ARGES
Securitate


La raportul dumneavoastră nr 0016271 din 31.08.1972 prin care aţi înaintat dosarul de urmărire informativă „ALBASTRII”, ce ne-a fost util în organizarea expoziţiei, alaturat vi-l restituim, cu menţiunea de a vă comforma celor stabilire cu ocazia analizei.

ADJUNCT SEF DIRECTIE SEFUL SECTIEI
Colonel TABACARU DUMITRU Maior WAGNER IOAN


Se pare că dosarul nostru informativ a fost expus în cadrul unei expoziţii cu „mari realizări”în cadrul Ministerului de interne. Nu ştim dacă „studiul de caz”,nu a servit şi ca material didactic pentru studenţii de la Academie .În materialul următor însă, vom fi puşi în situaţia de a recunoaşte simţul critic în acţiune, analiza intransigentă făcută de la centru pentru a le trezii celor din provincie responsabilitatea şi vigilenţa

Fila din dosar nr. 25 STRICT SECRET
Ministerul de interne
D.G.I.I.-aNOTA
Privind analiza dosarului de urmărire informativă
„ALBASTRII” lucrat de Inspectoratul judetean Argeş


Analiza cazului scoate in evidenţa, ca fapt pozitiv, continuarea urmăririi prin dosar a acestui grup, după luarea măsurii de punere in dezbatere publică. De asemenea ,se apreciază măsura de ţinere în contact, pentru influienţare, a unor persoane, componenţi ai grupului.
Din urmărirea inforrmativă rezultă că unii din membrii grupului s-au încadrat în câmpul muncii ,iar unii(alţii...) din ei: Radu Nicolae, Claudia Duminică, Pia Alexandrina s-au casatorit, schimbându-şi regimul de viaţă, în acest fel nemaiexistând relaţii între ei de natura celor anterioare.
În activitatea de urmărire a acestor persoane se constată şi unele minusuri, printre care:
-reţeaua care s-a organizat are o slaba putere de pătrundere
-nu s-a avut în vedere întotdeauna verificarea cu operativitate a unor informaţii obţinute în acest caz
-deşii se impunea utilizarea mijloacelor speciale, mai ales că aveam de-a face cu activitate unui grup, nu a existat preocupare pe această linie
- nu s-a acţionat suficient pentru stabilirea activitaţii, comportarii şi poziţiei actuale a tuturor membrilor.
Pregnant iese in evidenţă, faptul că singura care informează ca unii membrii sunt preocupaţi de continuarea activitaţii în grup, este informatoarea „PENESCU”. Cu toate acestea, cu ea s-a lucrat in mod nesatisfăcător. Relatarile ei, până la proba contrarie destul de importante , nu sunt verificate si aprofundate. Nu există continuitate în munca sa mulţumindu-se în a ne relata împrejurări izolate şi ezitarea de a le clarifica. Spe exemplu în nota din 01.04.1972, relatează că urmează să se întâlnească cu Radu Nicolae pentru a merge la „noul loc de întâlnire” – informaţiile ulterioare nu clarifică aspectul.
În alta imprejurare este invitată la Bucureşti de către Claudia Duminică, motivând că nu a putut şi nu are nici adresa să-i scrie.(Cam eliptică exprimarea darinteligibilă) Din nota din 12.12.1972. şi respectiv 01.02.1973. rezultă tendinţa de reluare a activităţii de către gruparea „ALBASTRII”, la invitaţia lui CORNEL CHIRIAC
Lacunele din notă şi felul cum se explică informatoarea asupra unor relatări , ridică semne de întrebare asupra sinceritaţii ei, lucru ce trebuie avut în vedere cu prilejul verificării informaţiei.(Asupra sincerităţii acestei informatoare şi eu am mari dubii, dar din cu totul alte considerente)
Pentru elucidarea cazului considerăm că este necesar a se lua următoarele măsuri:
- continuarea contactării numiţilor Radu Nicolae si Iordache Vasile, în vederea influienţării si eventual atragerea la colaborare a unuia dintre ei.(sic!) În cadrul contactelor vom orienta discuţiile spre probleme ce nu vizeaza direct informaţiile ce le deţinem, mergând pe linia stabilirii a noi date prin ei. În nici un caz nu se vor discuta problemele rezultate din nota furnizată la 12.12.72, cu privire la crainicul „Europei Libere”.
- Se vor continua verificările prin toate mijloacele de care dispuneţi în scopul identificării cetăţeanului vest-german (şi a legăturilor sale), care a contactat cu ocazia venirii în ţară şi pe informatorul Penescu
- Se vor efectua verificări complexe asupra numitei Claudia Duminică şi familiei acesteia , cât şi despre rudele ce le are în Bucureşti, măsura ce va fi executată de Mr. Ciupercă Mihai
- Identificarea numitului Ion N Ion din cadrul Liceului pedagogic Câmpulung,
care dupa relatarile informatorului „PENESCU” întreţine legături suspecte cu Duminică Claudia. În cazul când nu se va identifica această persoană după numele respectiv, se va stabilii, prin investigaţii si reţea cu elevi din liceul amintit, şi cunoscuţi cu astfel de preocupari;
- Pentru verificarea informaţiilor, cât şi a informatorului „PENESCU” se vor instala mijloace speciale de ascultare la domiciliul numitului Radu Nicolae. În acest scop vom exploata si faptul că este în contactul nostru.
- Informatorul „Penescu” va fi dirijată să-i scrie numitei Duminică Claudia din Bucureşti, în felul acesta urmând să stabilim natura relaţiilor dintre ele şi sinceritatea ei, exploatând mijloacele specifice ale Directiei a VI-a
- Datele si informaţiile ce se vor obţine cât şi alte măsuri ce se vor lua în acest caz, se vor raporta la Directia I, fiind în control.

SEFUL SECTIEI
Mr. Wagner Ioan

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu