joi, 27 martie 2014

Club A, Avampost
          Am revenit la Club A, asearǎ, pentru o dublǎ lansare de carte. Douǎ, cǎrţi, doi poeţi. Unul L.A. –  fluviu învolburat și înșelǎtor dedesubt, curgând liniștit în aparenţǎ și celǎlalt R.C.R. –  firul unui izvor de munte subţire și limpede ce susţinea cu acribie cǎ e doar un gârlici iscat dupǎ ploaie, cu apǎ murdarǎ într-o râpǎ uitatǎ de Dumnezeu. Un nimic.
          Prima binevorbitoare, Daniela Toma, a încercat sǎ-l lǎmureascǎ pe acest Radu Cristea Ratzone și pe noi, cǎ la cea de-a doua carte, autorul nu se mai poate pǎcǎli nici pe el și nici pe noi. S-a maturizat cu fiecare poem, mǎ tem cǎ nu mai e loc de jucǎrii, când ucizi fluturi cu arme de foc”.
          Au mai gângurit frumos, scoţându-l din gunoi pe poet (Titlul cartii: Sunt un gunoi, sunt un nimic), Lavinia Stoica, Andra Ciubotaru și o cunoștinţǎ dragǎ mie de la Superblog, Claudia Pǎtrașcu. Și a mai fost un bǎiet ce a zis ceva despre “urmele ce trebuie sǎ le lași, morţii mǎsii de neopostmoderniști!...”
          În pauzǎ am aruncat un ochi împrejur, celǎlalt privind fix la sticla cu bere. Multǎ tinereţe. Și durere?... Poate! Toţi vorbesc. Toate! Nimeni nu ascultǎ. Extasy nicǎieri. Îmi doresc? Nu știu. Atmosferǎ ocultǎ. Fum viu de ţigarǎ. Parfum de lotuși. Zonǎ crepuscularǎ. Și totuși se lanseazǎ poezia la barǎ. Fǎrǎ critici literari și oameni politici mǎgari. Doar cu prieteni poeţi imaginari.
          Lutra, lungǎ și fǎrǎ de trup, castanie ca puiul de lup, se aruncǎ în vâltoare, Sutra.  Mega Sutra. Sunt clipe de ecstasy chiar sub dune. Va ajunge la mal?… Poezie, sau ritual?
          În noaptea când s-a luat curentul praful se așeza greu.
          Am umblat zile întregi ca umbra cǎutând un trup în care sǎ mǎ așez.
          Asemǎnǎtor sunetului apei care îngheaţǎ.
          Nimic de spus mai mult. Trebuie sǎ rezolvǎm ceva cu Leonard Ancuţa.
 Notǎ:
În locul celor absenţi au vorbit, dincolo de Leo:
Iulia Georgeta Popescu
Cristina Nemerovschi
Alexandru Voicescu și nu mai știu...

2 comentarii: