marți, 5 februarie 2019

Doar gulerul rămăsese albastru
           Echipa mea de tehnicieni ai calitaţii
În şpan se intra cam pe la şapte şi jumătate. Până atunci maiştrii, şefii formaţiilor, se informau deja la montaj care sunt lipsurile. Prima grijă când intrau în secţie era să treacă pe la căpătâiul bolnavului. Montajul, aflându-se imediat în dreapta, arăta ca un spital de campanie unde bolnavul agoniza conectat la aparate. Trebuiau să-i citească pe rând pulsul, tensiunea arterială şi restul… Fiecare pe specialitatea şi domeniul lui şi să-şi consemneze conştiincios în carnet datele din fişa medicală. Rar se întâmpla să găseşti bolnavul sănătos şi în stare normală, adică să-şi fi făcut norma de cutii de viteze în schimbul trei, fără nici o problemă.
Ori gâfâia cu respiraţia întretăiată, ori avea febră şi i se ridicase tensiunea de-i săreau piuliţele din senin, nerezistându-le filetul la cuplu de strângere, ori îl dureau rinichii, ori nu mai funcţiona ficatul, ori i se blocaseră sateliţii... Să te ferească sfântul să i se urce problemele la cap şi bolnavul să fluiere în viteza IV-a ca nebunul! Sau să calce strâmb, fie pinionul de atac, fie roata conică, să strice pata de contact. Greu să înţelegi viaţa de cuplu!…  Atunci era al dracului de tot!
Fiecare în sinea lui era pregătit de răul cel mai rău! Se strângeau la capul bolnavului în bancul de probă toţi specialiştii, plus corul de bocitoare, de parcă se dăduse cu goarna. Nu mai aveai loc de atâta suflare! Nea Ion Surditu, controlorul, în halatul lui galben asculta cu stetoscopul în prelungirea urechii corpul bolnav al cutiei şi explica precum un profesor chirurg de prima mână, în faţa studenţilor medicinişti strânşi în jurul mesei de operaţie, unde e buba şi cum ar trebui extirpată.
Venise şi directorul, unul dintre ei. Să zicem că de data asta era Liviu Păunescu, sau Ivan Constantinescu sau Scânteie Tomescu… Nu, Scânteie nu, că asta e porecla, celălalt nume nu mi-l amintesc. I-a făcut semn şefului de secţie să iasă afară din banc.
—Bădiliţă, caută-l pe tovarăşul Miu-lescu şi veniţi amândoi la tine în birou.
—Nu intraţi să ascultaţi problema tovarăşe director?... Şi făcu semn către bancul de probă. Huruie mai tare pe mers înapoi! Eliberez locul!... Îi dau afară pe toţi şi închidem uşa la cabină. Aşa se aude mai bine!
—Măi Vasilică, ţi-am zis de o mie de ori, degeaba eşti băiat deştept că nu pricepi! Ăsta e oful meu!... Aştept de la tine să nu-mi bat gura degeaba!… De ce v-aş mai plăti pe voi, dacă le fac eu pe toate?...

Iliuţă Vasile, maistrul de la atelierul diverse, subţire şi pipernicit cum era, când intră pe uşă întârziat oarecum, îşi băgă capul între umeri văzând atâta lume strânsă şi trecu mai departe. De data asta nu se opri în montaj, strecurându-se neliniştit direct către linia lui de Diverse. Îi dădu ocol. Lucrurile păreau în ordine. Controlă ca de obicei legitimaţiile de pe birou şi le puse la locul lor.
Cu inima îndoită îşi făcu olecuţă de curaj şi se întoarse la montaj. Avea totuşi speranţă. Tevatura era prea mare ca să fie generată de furcile şi mărunţişurile sale diverse.
A ocolit mulţimea adunată, ce parcă se mai rărise, intrând în montaj nu pe la bancul de probă, ci pe la celălalt capăt al benzii. Leana, fata care asamblase capace spate în schimbul de noapte, se îmbrăcase deja să plece acasă, îl văzu şi îl strigă:
—Nea Iliuţă, o zbârcişi în cozoroc!...  De la trei nu mai am pătrate! Dacă nu era treaba cu cuplu conic, intrai matale pe ţeava tunului! Ai avut noroc!
De unde luase nebuna  expresia aia cu  „zbârcitul în cozoroc?” nu pot să ştiu, că nici în dicţionarul de expresii româneşti n-am găsit-o!… Poate de la şapca ce-o purta şmechereşte pe ochi… Îi înflorise un zâmbet în interior ca o dâră luminoasă pe suflet, dar nu-l dădu pe faţă, nu-l afişă în pervaz… De n-ar rezolva ăştia problema toată ziulica, aş scăpa de necaz! Poate mi-aş mai reveni o ţâră!
Trecu mai departe pe la celelalte posturi unde se asamblau piesele din atelierul lui. Îşi notă în carneţel stocurile şi se grăbi să ajungă la şedinţă. O şedinţă scurtă de cinci minute în care comunica reglorilor priorităţile zilei.
În general operatorii ştiau ce au de făcut. Îşi trăgeau piesele de la operaţiile anterioare în coşuri, sau în cutii de metal agăţate cu un cârlig, târşindu-le direct pe ciment, porneau utilajele să se încălzească, mai schimbau o vorbă între ei, sau plecau după vreun dispozitiv sau sculă la magazia de SDV-uri a doamnei cu nume de floare, ceva mai ofilită ce e drept! Trandafir sau Bujor o chema, nu sunt sigur, n-am apucat-o prea mult că a ieşit la pensie. Cred că Bujor… Oricum nu conta!
Bujor era doar numele, căci dacă aveai nevoie de ceva, o freză specială, un cuţit cu pastilă vidia spre exemplu, scotea pe ghişeu numai ghimpi de trandafir. Găseai la ea doar burghie obişnuite şi pietre de polizor.
—Ce crezi dumneata că vidia creşte pe câmp? Costă parale! de unde să ia statul să vă dea la toţi? Descurcă-te şi matale cum poţi! Şi te-ntorceai tâmp ca boul în jug... Mama ei de viaţă, cum să ari pe câmp fără plug!?
            Îl auzeam pe meşterul Ilie din punctul meu de control final:
—Ce dracu băi Sora, iar n-ai avut pătrate la montaj! Sora, nefiind vreo soră de caritate ci reglorul care răspundea de pătrate. Era el mai lent, mai încet de felul lui! Dădea din cap, te aproba, dar până să-şi clintească picioarele dacă îl trimiteai undeva, dura…

Nu vreau să abuzez de răbdarea dumneavoastră şi nici să vă educ simţul tehnic, dar când am scris Guşterele, câţiva comentatori avizaţi de care eu în general ţin seamă, cum ar fi Dumitru Ungureanu, mi-au reproşat că romanul meu ar fi trebuit să aibă mai mult epic.
Dimpotrivă, prietenii mei albaştrii Ică şi Nae, când am vrut să dau drumul la tipar ediţiei a II-a şi le-am citit noutăţile din carte — schimbând şi titlul, Albaştrii. Dosarul, de data asta — m-au certat pe drept că Uzina, capitolul pe care îl parcurgem acum împreună iubite cititor, o fi epic dar nu are legătură cu albaştrii. „Şi-a pierdut spiritul alert, captivant pe alocuri şi pe deasupra are multe lungimi care nu interesează, devine plicticos. Adaugi prea multe nume noi, practic e o altă carte. Şi nici măcar nu pui accentul pe trăirile tale să te împlinească în calitate de personaj!”
(Pot să fiu de acord, raţional cum sunt, cu vorbele amicilor mei, dar nu întrutotul. Uzina mi-a nivelat reliefurile, m-a trântit din înaltul cerului cu brutalitate într-o altă viaţă, ce a devenit până la urmă viaţa mea, cu plictisuri, monotonie, lentoare, uzură şi multă ceaţă... Eu am suportat timp de 40 de ani atmosfera aceea. M-am adaptat, am vieţuit acolo! Vreau să văd dumneavoastră cât rezistaţi doar să citiţi cartea? O să revin fără îndoială, dar să reiau dimineaţa de unde o lăsasem în biroul şefului de secţie, Vasile Bădiliţă…
(fragment din "albaştrii, dosarul" aşteptând o ofertă de lansare a cărţii  în Piteşti)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu