sâmbătă, 24 ianuarie 2015

Românul e unic

            Vorbim mult, desconsiderându-i pe politicieni pentru inconsistenţa lor substanţialǎ, pentru apucǎturile de șnapani dovedite. Nici vorbǎ de înǎlţimea moralǎ la care ar trebui sǎ se ridice ca aleși ai neamului, responsabili de prosperitatea generalǎ, consolidarea sistemului de valori și viziune larg deschisǎ cǎtre civilizaţie și progres.
            Parcǎ rupt acest fragment de gând dintr-o cuvântare a „tovarǎșului” la al nuștiucâtelea Congres al partidului unic și tutelar. Și pentru cǎ azi suntem în ziua Micii Uniri, cât de lung a fost drumul parcurs ca sǎ înţelegem mesajul venit, iatǎ azi de la Iași, unde președintele Iohannis ţine sǎ vorbeascǎ despre descentralizare și se prinde în horǎ lângǎ Ponta, uniţi în cuget și-n simţiri cu alţi membri de vazǎ ai Noului Partid Liberal, umǎr la umǎr cu aristocaraţii curaţi sau mai puţin curaţi ai Noului PSD?
            Își râde în barbǎ probabil vizionarul Partidului Unic, în timp ce premierul mijește:
            „V-am spus eu cǎ USL-ul trǎiește!?...”
*
            Se vorbește la fel de mult în breasla scriitoriceascǎ de câteva zile despre premiul Mihai Eminescu - Opera Omnia, acordat pentru poezie în spiritul vremii printr-un vot democratic al juraţilor, critici valoroși altfel, cum zicea Vancu.

            Mǎ întreb și eu naiv, neștiut, poate cǎ detractorii lui Eminescu au venit cu tancu...

Un comentariu: