duminică, 13 octombrie 2019

Fotografii mişcate. Ileana Mălăncioiu
     Dacă se întâmplă într-o încăpere să stai alături de un om pe care îl admiri, să respiri acelaşi aer cu el, să-i asculţi vorbele şi să ţi se pară că sunt unice, încărcate de spirit, rostite tensionat într-o tonalitate  înaltă tu însuţi pare să capeţi o putere de receptare mai mare şi trăieşti o altfel de înţelegere a lucrurilor. Dincolo de tine şi de spaţiul ce te înconjoară, sufletul tău se deschide ca o catedrală şi tăcerea e întreruptă doar de consideraţia vreunui neavenit care calcă pe aer ca pe ţărână, băgându-se în seamă cu o întrebare fără sens.
            Nu am avut în viaţă multe privilegii de acest fel. Nichita, Marin Preda, Petre Anghel, poate Tomozei. Nu mă întrebaţi de ce unii par „cocoţaţi” acolo poate nepotrivit. E piedestalul trăit de mine, admiraţiile sunt felurite, nu aş ştii să răspund. Nu am criteriile şi conceptele bine stabilite, Slavă Domnului, ale vreunei academii! 
Aveau comun personalităţile respective, doar strălucirea blândeţii din spatele privirii, vorbind cu tine. Chiar şi Preda, când te străfulgera pătrunzător din ceaţa lentilelor lui groase!

            Dar nu despre cei enumeraţi vreau să vorbesc, ci despre Doamna Academician Ileana Mălăncioiu. De câtva timp Academia Română s-a înnobilat cu glasul acestei Doamne. Într-un colţ al Academiei, printre membrii activi, s-a găsit în sfârşit un scaun şi pentru poetă. 
Am privilegiul să vă ofer o fotografie cu cea care a urcat muntele reuşind să rămână ea însăşi. „Suflet adânc, colțuros. Mare poetă cum zicea Nicolae Steinhardt. Eu stau undeva mai retras cum mi-e firea, într-un cadru iluminat de blândeţea privirii Ilenei Mălăncioiu, alături de prietenul Sibiceanu care dă indicaţii posterităţii ca un maestru de ceremonii.


Se întâmplă minuni
               Ilenei Mălăncioiu

Nu poţi apune
în fiecare zi,
s-ar face prea multe
găuri în cer
şi-ai putea sa cazi…

În schimb
poţi răsări azi
mai ceva decât ieri
şi asta ar conta
ca minune.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu