vineri, 3 septembrie 2021

XVIII. O antologie de autor . Ion Toma Ionescu


131. stocate pe hard,

 

are toate datele

să intre

cu oiştea-n gard

 

fante galant oscilează

între proză şi poezie 

ca studiu

al unui preludiu

 

lunecos

dinamic

lucid rafinează

alcooluri în vid

 

îşi mişcă uşor

cuvintele

aripi de aer

şi apă

 

unduitor

ca o râmă

îşi sapă

în orb hărţile

 

e un animal

insidios şi rebel

timpul vine

spre el

din toate părţile

 

132. nu se dau prinse,

 

cu năvodul

păsările toamnei

nici panglici colorate

nu se taie

inaugurând

exodul frunzelor

 

stâlpii de fum

se îndoaie periculos

susţinând podul

doldora de nuci

doar cu focul

de la trei uluci…

 

nu stai făr’ de lemne

în stivă

în fundul curţii

în pantalonii ăia scurţii

în gura iernii

ceara ei de divă

aşteptând să răsară

soarele

din cazanul

povernii

 

că nu e vară

 

133. mi-am schimbat ochii,

 

pot vedea lumea

pe toate feţele…

dimineţile vin acum

la cafea

în rochii de seară

şi cursul vieţii îl pot

întoarce din drum

arzând liniştit precum

o lumânare de ceară

 

ce bine să ai întunericul tău

de toate zilele

îl lipeşti blând

pe sânii femeii

acoperindu-i

deal-vale şi

iar deal-vale

în cerul mâinii

 

măcar nu sunt

munţii stâncoşi

să-ţi zgârii

palmele

şi să ţâşnească iar lumina

 

ce ochi păcătoşi…

 

134. eram frumoşi,

 

împărăţeam tinereţii

elanul sentimentele

votca şi sucul de roşii…

agăţam

de lobul urechii

cuvintele

ca pe nişte cireşe de mai

 

stăpâni ai azurului

ne avântam

pe luciul gheţii 

exersând piruete 

şi salturi mortale…

patinatorii albaştrii

ai aerului 

susţinuţi de propriile

aplauze

 

am descoperit

în contractul cu viaţa

clauze

secrete

…că lumea

plină de şmenuri

e împărţită

de schengenuri

 

gheaţa este

mai subţire ca aţa

cireşele sunt amare

şi în ochii iubitei

deposedaţi

de candoare

citesc acum

asta e o ştire

 

…nimic nu mai are

dulceaţa

cafelei cu sare

 

135. am să vă uimesc,

 

poezia mea

e doar o stare

în care sufletul

îşi găseşte un alt corp

 

la început curgător

tremurând de emoţie

când se întrupează

precum piftia de şorici

din ţipătul înjunghiat

al animalului

în ajun de crăciun

luând forma vasului

de lut ars

acoperit de ninsori

 

împărţim viaţa

în două ca pe o

pâine neagră

albind cuvintele

cernite din dureri

 

în timp ce

sângele domnului

dă pe foc într-un

ceainic de tablă…

 

136. desenez în nisipul,

 

sfântului duh

chipul

cuvântului

 

şi decupez literele

hârjâind nesigur

cu un bomfaier

ce desparte

într-un caier

spaima de moarte

de setea de viaţă

potrivind

ora exactă

ora exactă

a meridianului meu

 

ştii moartea

e o carte

în care scrii

mereu

şi ajuns

la sfârşit

crezi că păcăleşti

alungind literele

ca şi cum ai fi

un pic dumnezeu

 

137. am văzut,

 

fulgi de tăciune
ningând
peste rănile
prin care
sângeraseră
cuiele

 

cuvinte libere
exersau

în rugăciune
împletituri
de lână

 

138. nu urci la ceruri,

pe aripi

planat

în lumină

de îngeri

îţi scuturi

sufletul

curat

de ţărână

 

îngropi

caligrama

la rădăcină

de sângeri

 

şi-ţi legi povară

teama
cu frânghia
de ceară…

 

nu urci la ceruri

pe aripi planat

în lumină

de îngeri

 

 

139. ceaţa strecoară în imagini,

 

rotocoale vineţii
acoperind golul dintre cuvinte
calculatorul toarce impersonal
abia de simt sârma ghimpată
pe care calc într-un echilibru precar

 

lupii albi înfometaţi adulmecă în aer
urma inconsistentă a fricii

flori albastre de gheaţă

subţiri înfloresc

pe fereastra din cer a bunicii

 

140. e o iarnă,

 

de ţinut minte

liber la alb

necuprins

viscolul latră

fierbinte şi

la crucea de piatră

felinarul

s-a stins

 

141. solitar,

 

la fereastra vagonului

cu ochii în palma cu care

mângâi imagini

juisez…

 

am atins

linia albă a umbrei

conturul

unei femei

sub cearşaful nins

                                              

urmând

calea dreaptă

fără patimi

deschisă mâinii

lui dumnezeu

 

de săptămâni

adnotând pagini

dincolo de iarnă

mă aşteaptă

femeia cu cinci sâni

 

142. şi după ce izbândeşti,

 

să o iei de la capăt

în aplauze…

 

afişul vieţii

are chipul

unei mrene

ce se zbate

în spectacol

pe uscat

 

în timp ce

moartea sapă

cu şişul în apă

nisipul

sub malul

surpat

 

(Din volumul Al cincilea anotimp)

 

 

 

 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu